Den som tar emot en gåva ger salighet åt två, plus en fisk.